Frequently Asked Question

Inteno päätelaite Wifi ei toimi - laitteen wifi merkkivalo on sammunut
Last Updated 3 years ago

Inteno päätelaiteen päällä on hipaisukytkin. Hipaisukytkintä painamalla wifin saa sammutettua. Tämä tapahtuu joskus vahingossa siivouksen yhteydessä, kotieläimen koskettaessa laitetta, lasten leikkiessä ja niin edelleen.

Wifin saa uudelleen päälle pitämällä hetken aikaa wifi symbolin kohdalla olevaa hipaisupainiketta pohjassa.

image

Ohjevideo: https://tiketti.kasenet.fi/ohjevideot/inteno-hipaisykytkin-wifi.mp4

Please Wait!

Please wait... it will take a second!